Midt i gården finder du foreningens dejlige fælleslokale. Det er ejendommens andet store samlingssted, og det er her der afholdes generalforsamling og arrangeres fællesspisning.Lokalet kan lejes af Kræmmerhusets beboere til festlige lejligheder.

Der er indgang fra gaden i Ægirsgade 59 og vinduer ud mod både gaden og haven. Lokalet består af 2 rum, der fremstår smukt med parketgulve og høje paneler, sofaer, borde og stole med plads til 40-50 personer. Der er tilhørende køkken med service.

Ønsker du at leje festlokalet kontakt anne.kjems.simonsen[at]gmail.]com

Regler for brug af Fælleslokalet

Det koster kr. 300 at leje lokalet i en dag. Ønsker man at leje lokalet i flere dage i sammenhæng, koster det kr. 300 for den første dag og kr. 100 for hver af de følgende dage. Reservation af fælleslokalet er først gyldig, når lejen er betalt.

Ved én dags leje råder man over lokaler fra kl. 12:00 på lejedagen indtil kl. 11:00 den efterfølgende dag. Arrangementer i fælleslokalet skal afsluttes senest kl. 23:00, hvor lokalet også skal være forladt. Oprydning foregår dagen efter.

Nøglen til fælleslokalet fås ved henvendelse til en repræsentant for bestyrelsen. Inden nøglen kan udleveres, skal man lægge et depositum på kr. 1000. Dette depositum returneres, når man har afleveret fælleslokalenøglen tilbage og bestyrelsen har besigtiget lokalet. Hvis lokalet ikke er gjort ordentlig rent eller hvis man har groft forbrudt sig mod reglerne for brug af fælleslokalet, kan bestyrelsen helt eller delvist inddrage depositummet.

Brug af køkken

Hvis køkkenet bruges til madlavning eller andet, som kan give lugtgener, skal emhætten over komfuret aktiveres og køkkenet gøres rent efter brug.

Musik og støj

Lokalet er ikke lydisoleret, og for at undgå at naboerne til fælleslokalet bliver belastet uforholdsmæssigt skal man undgå støj og larm. Af samme grund må der ikke spilles musik i lokalet. Lokalet er ikke et festlokale, men et fælleslokale. Derfor må fest med dans og høj musik desværre henvises til andetsteds. Der forefindes klaver i lokalet, som kan bruges som akkompagnement til eventuelle fællessange. I tilfælde af grov tilsidesættelse af hensynet til naboerne kan bestyrelsen udelukke andelshaveren fra at leje lokalet fremover.

Brug af lokalet og haven

Af hensyn til opgangens beboere skal dørene til både hoved- og bagtrappen holdes lukket. Af hensyn til foreningens øvrige beboere må haven kun benyttes i meget begrænset omfang i forbindelse med arrangement i fælleslokalet. Møblerne fra lokalet må ikke tages med udenfor, og der henstilles til, at man maksimalt disponerer over en enkelt gruppe havemøbler. Hvis der grilles, må kun den ene af de to grille benyttes.

Der er totalt rygeforbud i fælleslokaet.

Rengøring

Når man er færdig med at bruge fælleslokalet skal det gøre grundigt rent. Dette gælder alle arrangement, store som små. Foreningen stiller som udgangspunkt rengøringsmidler og udstyr til rådighed, men løber man tør under et arrangement er man selv ansvarlig for at fremskaffe de nødvendige rengøringsmidler. Oprydning/rengøring må ikke foregå mellem kl. 23:00 og kl. 08:00.

Rengøring omfatter: