ABC

Her finder en oversigt med nyttige informationer og hyppigt stillede spørgsmål. Er der et emne du mener mangler, så skriv til postmaster[snabel-a]abkraemmerhuset.dk

A

Affald

Almindeligt køkkenaffald hældes i containerne, der er placeret i hjørnet af haven mod Balders Plads. Disse containere afhentes flere gange ugentligt.

Storskrald kan lægges i storskraldsrummet i kælderen under Aægirsgade 61. Rummet tømmes når det er fyldt. Der henstilles til at stille storskrald i de dertil afmærkede områder, så det er til at komme ind i rummet. Der forefindes en bytte-reol, hvor andelshavere kan stilles brugbare ting, som de mener andre kan få glæde af.

Arbejdsweekend

Foreningen afholder 2 årlige arbejdsdage i henholdsvis april og septemebr. Her mødes vi og ordner alt lige fra oliering af havemøbler, oprydning på lofter, rensning af skakter og andre praktiske sager til fordel for huset. Arbejdsweekenderne er en hyggelig måde at omgås hinanden og lære sine naboer at kende. Der er opgaver til store og små, unge og gamle og vi afslutter dagen med fællesspisning for dem der har lyst.
Det forventes at man som andelshaver deltager i minimum 1 arbejdsweekend per år. Udeblivelse fra begge arbejdsweekender koster pt. 400 kr. der trækkes over huslejen. Arbejdsweekenderne ligger den sidste weekend i april og september, og varsles ved sedler i opgangen.

 

B

Bad

Foreningen har to baderum i kælderen under Ægirsgade 59 forbeholdt andelshavere, der endnu ikke selv har badeværelse eller brusekabine i deres lejlighed. Det er ikke tilladt at ryge i baderummene. Der henstilles til, at man om morgenen tager hurtige bade. Benytter du dig af badene, bedes du rydde op efter dig, og forlade det i den stand du ønsker at modtage det.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har til huse i bestyrelseslokalet i Ægirsgade 59, st.tv. Har du spørgsmål, efterspørgsler mm. til bestyrelsen kan du sende en mail til bestyrelsen[at]abkraemmerhuset.dk.

Byggeri og ombygning

 

C

Cykler/cykelkældre

Der findes tre kælderrum, der er beregnet til henstillen af cykler. Dem finder du i kælderen under Balders Plads 3, nannasgade 20 og Ægirsgade 61. Det er ikke tilladt at stille andet en cykler i disse rum. Der er også mulighed for at parkere cykler i gården eller på gaden. Men der henstille st andelshaverne ikke efterlader gamle cykler i gården eller til gene for andre beboere.

D

Dørtelefoner

 

E

 

F

Farligt affald

Malerrester og andet farligt affald skal henstilles i metalskabet ved skraldespandene i gården.

Forsikring

Fremleje

 

Fælleslokale

Foreningen har et dejligt fælleslokale, som du kan leje til festligle begivenheder. Du kan læse mere om fælleslokalet her.

 

G

Generalforsamlingen

Foreningen afholder den årlige generalforsamling i oktober hvert år. Der bliver varslet i god tid ved opslag i opgangene. Generalforsamlingen afholdes almindeligvis i foreningens fælleslokale i Ægirsgade 59.

H

Have

Husdyr

Der må gerne holdes kat, men det er ikke tilladt at holde hund. Hunde er velkomne på besøg i andelshaveres lejlighed, men må ikke luftes i haven.

Husorden

Foreningens husorden er besluttet på generalforsamlingen, og kan findes her

I

Indbrud

 

J

 Juletræstænding

Hvert år arrangerer Balders Pladslaug en juletræstænding på Balders Plads. Det er en festlig begivenhed for både børn og voksne.

 

K

Kælder- og loftsrum

Hver andelshaver har råderet over enten et lofts- eller kælderrum. Du skal selv sørge for tydelig markering af navn, adresse og telefonnummer på døren samt sørge for en lås. Hvis du ikke er bekendt med hvilket lofts- eller kælderrum, der hører til din lejlighed så kontakt bestyrelsen. Personlige ejendele på ikke stå udenfor lofts- og kælderrummene. Ejendele, der står i trappeopgangene, på loftet eller i kældrene, vil blive fjernet uden varsel og ansvar af bestyrelsen.

Kuplerne

Klager

 

L

Lofts- og kælderrum

Se Kælder- og loftsrum

 

M


N

O

Ombygning

 

P

Plantegninger

 

Q

R

Rotter

R98

 

S

Sammenlægning af lejligheder

Foreningen vil gerne have større og mere tidssvarende lejligheder og derfor tilstræbes det at sammenlægge lejligheder. På generalforsamlingen i 2007 blev det besluttet at frafalde alle tidligere forbehold vedrørende sammenlægning. Dette betyder at når en andelslejlighed bliver sat til salt har naboandelen altid første prioritet med henblik på køb, med mindre det samlede boligareal kommer til at overstige 150 kvm. Vil du vide mere om sammenlægning kontakt da bestyrelsen eller den salgsansvarlige.


T

Tyveri

Tørreloft

Der kan tørres tøj i de indrettede tørrelofter smat på tørresnorren i haven. Husk at hente dit vasketøj, så der er plads til de øvrige beboeres tøj.

 

U

Udvalg

I foreningen findes der flere spændende udvalg og hobbyklubber som du kan blive medlem af. Du kan se listen over udvalg og klubber her. Mener du at der mangler et udvalg eller gruppe til netop din interesse? Du er meget velkommen til at starte dit eget udvalg. Skriv til bestyrelsen, eller skriv et indlæg i forenings facebookgruppe.

V

Varmeapparater

Vaskekælderen

Der finde to vaskemaskiner og en tørretumbler i kælderen Ægirsgade 59. Alle lejligheder får ved inflytning et chipvaskekort, der bruges til reservation af vasketid. Der kan reserveres 4 vasketider. Benyttes en vasketid ikke, annulleres den reserverede tid efter 15 min. og andre kan benytte vasketiden. Ved bortkomst kan et nyt vaskekort udleveres mod gebyr. Læs mere om vaskeriet her.

Vurderinger af forbedringer

I forbindelse med et salg af en andelslejlighed skal der foretages en vurdering dels af de forbedringer du enten selv har lavet eller har fået lavet, dels af de forbedringer du har overtaget fra tidligere andelshavere. Foreningen bruger en autoriseret vurderingsmand til dette og endvidere ABF’s regler i forbindelse med afskrivning af forbedringer.

 

X

Y

Z

Æ

Ø

Å