Bygningen historie

AB Kræmmerhuset er en stor, flot og velholdt bygning, der rummer  en lang og spændende historie.

Navnet og områdets historie

Navnet på både huset og andelsforeningen skal søges i husets oprindelige formål, bygherre og beboere. Det var nemlig Urtekræmmerforeningen, der i 1902 besluttede at opføre en stor bygning på Nørrebro til dets medlemmer. Urtekræmmerforeningen, der er 1946 skiftede navn til Københavns Købmandsforening, var en hjælpe- og lånekasse for københavnske købmand. Og fra starten af 1900-tallet kunne foreningen altså også tilbyde enkelte af deres medlemmer bolig i lejlighederne i foreningens nyopførte bygning på Ydre Nørrebro.

Ydre Nørrebro var på daværende tidspunkt et område, der var præget af hurtigt opførte bygninger af tvivlsom kvalitet til de mange mennesker, der stadig flyttede til byen for at finde arbejde. Men Kræmmerhuset var hverken hurtig opført eller af tvivlsom kvalitet. Tværtimod var det den anerkendte arkitekt Christian Mandrup-Poulsen, der blandt andet også har tegnet Axelborg og Ordrup Gymnasium, der stod bag bygningen. Måske derfor havde Politiken begivet sig helt ud på Ydre Nørrebro og skrev følgende d. 2. juli 1902:

”Det er maaske slet ikke alle Kjøbenhavnere, der kjender disse nye Gader hinsides Nørrebros Runddel og véd, hvor elegant og moderne de store Huse er indrettede i to, tre og fire Værelses Lejligheder, eller hvor storbymæssigt Bygningerne vender Facaderne mod hverandre tværs over en bred, brolagt Kørebane. Man tænker sig med Nørrebro meget let en Række lumre Stræder mellem grimme, melankolske Baggaardskaserner, man skal også lidt langt ud  for at finde noget moderne som dette, men det er Umagen værd.”

Bygningen

Bygningen er en rød murstensbygning med mansardtag. Forsiden er prydet med pudsede blændinger i form af buede partier over vinduer og døre samt krydsformede partier langs etageskel. Facaden mod Ægirsgade har ved midten to halvrunde tårnbygninger, som afsluttes med løgformede, kobberklædte kupler. Ydermere er facaden trukket lidt tilbage fra fortovet, så der er blevet plads til et smalt bed afskærmet af et stort smedejernsgitter.

Husets hjørner (ved Nannasgade og Balders Plads) er rykket frem mod fortovskanten. Dette har både en praktisk og arkitektonisk forklaring, da der oprindeligt var butikker i lejemålene på disse hjørner. Rent arkitektonisk opnås også en reference til nyklassicismens statelige huse med fremrykningen af hjørnerne og accentueringen af midteraksen.

Huset er helt i røde sten – et kvalitetstegn i sig selv. Gule sten er anvendt på de fleste (billigere) samtidige bygninger, men Kræmmerhuset skulle opleves som gadefacade fra både Ægirsgade og Baldersgade og derfor blev de røde sten valgt. Det smukke smedejernsgitter er allerede nævnt, ligesom de sorte, glaserede, håndstrøgne vingetegl, som bygningen oprindelig var udstyret med, bør fremhæves.

Jo, Kræmmerhuset er noget specielt – nyd selv flere flotte detaljer på bygningen næste gang du kommer forbi!

Bygningens udvikling

I 1927-1929 kom der to ekstra opgange på bygningen – hhv. Nannasgade 20 og Balders Plads 3. Og bygningens i forvejen imponerende fælleslokale blev udvidet med en ”havestue”.

I 1982 blev bygningen solgt til beboerne og AB Kræmmerhuset opstod. Ved den årlige generalforsamling og gennem den siddende bestyrelse er der siden besluttet og foretaget en del større bygningsarbejder: I 1992 blev taget udskiftet, i 1999 blev vinduerne udskiftet og i 2007 blev de fleste faldstammer udskiftet. I 2008 blev der desuden udarbejdet en vedligeholdelsesrapport, der danner baggrund for kommende renoveringsopgaver af bygningen. Her skal det også nævnes at bygningen er bevaringsværdig og derfor underlagt facadecensur, og enhver ændring af facaden derfor skal godkendes af Københavns Kommune.