Kære beboere i A/B Kræmmerhuset.

Godt nytår!

Da der på de seneste generalforsamlinger er blevet efterspurgt mere information fra foreningens renovationsprojekter mm. har bestyrelsen besluttet at teste, hvordan det vil fungere med et nyhedsbrev. Nyhedsbrevene vil udkomme med jævne mellemrum, når der er nyt fra bestyrelsen eller fra de øvrige beboere.

Generalforsamlingsreferat

Referatet fra både ordinær og ekstra ordinær generalforsamling er blevet omdelt i postkasserne inden jul. De kan også findes under Referater & årsrapporter.

Internet switches

Der er kommet ny switch til vores internetforbindelse. Hastigheden er dermed kraftigt forøget, hvilket gerne skulle kunne mærkes. Har du stadig problemer med hastigheden kan det skyldes din router. Du kan læse mere op switchen og Parknet på opslaget op i opgangen. Der står ”UDKAST” med store bogstaver henover.

Åbning af ventelisten

Den eksterne venteliste er åbnet igen. Kender du nogen, der gerne vil skrives op på vores venteliste, så få der læses mere om hvordan tilmelding foregår under Kontakt.

Ventelisten er åben frem til 29. Januar 2016.

Håndværkere

Der er blevet tilknyttet en ny tømrer og en ny elektriker til foreningen. Håndværkerlisten er opdateret og findes på hjemmesiden.

Renoverings- og byggeprojekter

Udskiftning af linoleum på fortrapperne:
Der er 4 opgange, der stadig mangler at få skiftet det brune linoleum ud med nyt, lyst linoleum. I marts vil Ægirsgade 61 og 63 blive udskiftet, da de trænger mest.

Kuppel-reparation:

Vi har underskrevet en aftale med Abildhauge om at påbegynde renoveringen af bygningens to kupler. Arbejdet begynder i april, og vil være færdigt medio juni. Mere information om hvordan renoveringen vil påvirke opgange, fortove, tage mv. følger når vi kommer tættere på, og vi ved mere.

Lofts- og kælderrum

Bestyrelsen har været rundt på loftet og i kældrene for at tælle sammen, hvor mange lofts- og kælderrum hver lejlighed råder over. Resultatet er, at der er en ujævn fordeling af antal opbevaringsrum mellem andelshaverne. Hver andelshaver har ret til enten et lofts- eller kælderrum uanset størrelse på lejligheden. Er der andelshavere, der ikke har tilgang til et opbevaringsrum, og som ønsker at få et, bedes de kontakte bestyrelsen hurtigst muligt.

Lofts- og kælderrummene vil i foråret blive officielt nummererede og registrerede hos bestyrelsen, og de vil blive fordelt alt eftersom lejlighederne bliver solgt.

Væggelus

Der er blevet konstateret væggelus i Ægirsgade 55.
Væggelus er en tæge, ca. 6 mm lang, rødbrun, flad og uden vinger, der bor i og omkring sengelejet. Der har været skadedyrsbekæmper og behandle, og problemet skulle snarligt være udryddet.

De fleste opdager de har væggelus ved, at de vågner op med bid på de steder som ikke har ligget under dynen, f.eks. i ansigtet eller et ben der har ligget oven på dynen. Du kan genkende væggelusene på deres ekskrementer, som ligner små sorte pletter eller klatter. Ofte findes de på trærammen under sengen, i samlinger og sømme på sengen og i madrassen.

Det klør sikkert på dig lige nu 🙂 men hvis det fortsætter med at klø, og du mistænker at have fået besøg af væggelusene, så er det vigtigt at du kontakter bestyrelsen hurtigst muligt, så de små kræ ikke spreder sig endnu mere.

Træfældning

Foreningens haveudvalg har været i kontakt med en ekspert, der i løbet af januar går i gang med det træfældnings- og beskæringsprojekt, som generalforsamlingen besluttede sig for i efteråret.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tagged with →  
Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *